top of page

Algemene voorwaarden

 • Virtual Flight Center is een Virtual Reality entertainment centrum. Klanten ervaren hoe het is om jachtvlieger te zijn in een VR vlucht simulator. VR vliegen bij Virtual Flight Center is leuk, realistisch en competitief.

 • Klik hier om een kopie van de algemene voorwaarden (PDF) te downloaden.

Artikel 1. Aansprakelijkheid

 • Het betreden van de locatie, bedrijfsruimte en simulators is op eigen risico. Virtual Flight Center kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen, letsel of schade dat voorkomt door het gebruik maken van attributen die door Virtual Flight Center beschikbaar worden gesteld.

 • De spelcomputer, de monitor, de VR-bril, de koptelefoon en alle andere VR gerelateerde hardware zijn kwetsbaar. De door onvoorzichtigheid ontstane schade aan de VR-hardware zal worden verhaald op de gebruiker of opdrachtgever.

Artikel 2. Reserveren en boeken

 • Reserveren bij Virtual Flight Center kan bij voorkeur online. Reserveringen worden altijd verwerkt in ons online reserveringssysteem en zijn pas na ontvangst van een reserveringsbevestiging definitief.

 • Lukt het niet om online te betalen dan kan in overleg met Virtual Flight Center op de locatie zelf betaald worden.

 • Is er 12 uur voor de geboekte aanvang speeltijd, zonder overleg met Virtual Flight Center niet betaald dan kan de reservering door Virtual Flight Center worden geannuleerd en kan het zo zijn dat bij aankomst de geboekte VR vlucht sessie niet meer beschikbaar is.

 • Het is mogelijk om Virtual Flight Center te bezoeken zonder afspraak. Indien er VR vluchtsimulators beschikbaar zijn kan er worden gespeeld.

 • VR arrangementen voor bedrijven en groepen boven de 4 personen worden geboekt  middels een  offerte- en facturatie traject. De definitieve reservering wordt bevestigd per e-mail. Wanneer deze bevestigingsmail niet is ontvangen, is de reservering niet vastgelegd. Let op, de bevestigingsmail komt af en toe in de spamfolder terecht.

Artikel 3. Aanbetalingen

 • Virtual Flight Center werkt alleen met aanbetalingen op het moment dat een reservering tot stand komt middels een offerte en facturatie proces. 

 • Voor overeengekomen offertebedragen van meer dan € 500,- exclusief btw hanteren wij een aanbetalingsregeling van 50%.

 • Voor overeengekomen offertebedragen van minder dan €500,- exclusief btw dienen vooraf, en binnen de in de offerte genoemde termijn, volledig te worden voldaan.

 • Indien aanbetaling om administratieve redenen tot problemen leidt kan,  in overleg met Virtual Flight Center,  hier van afgeweken worden. Het is aan de klant om dit kenbaar te maken bij Virtual Flight Center. Virtual Flight Center bepaald uiteindelijk zelf of er van de aanbetalingsprocedure afgeweken kan worden. De voor huurder geldende afspraak wordt ten alle tijden opgenomen in de offerte.

 • Het aantal deelnemers kan tot uiterlijk 3 werkdagen voorafgaand aan de overeengekomen uitvoeringsdatum gewijzigd worden. De effecten hiervan zullen worden verrekend in een slotfactuur dan wel een credit-factuur. Indien op de uitvoeringsdatum van het event/bedrijfsuitje blijkt dat er meer deelnemers aanwezig zijn dan overeengekomen dan wordt dit in de slotfactuur verrekend.

 • Virtual Flight Center houdt zich het recht voor om eenzijdig van de bovengenoemde regel af te wijken door het gehele of resterende bedrag te laten voldoen op de dag van het geboekte uitje zelf. Indien dit het geval is wordt dit op de offerte vermeld.

Artikel 4. Te laat komen

 • De klant wordt verwacht 5 minuten voor aanvang aanwezig te zijn op de locatie. Komt de klant te laat dan bestaat de mogelijkheid dat dit ten koste gaat van de uiteindelijke zuivere speeltijd.  De VR briefing is een verplicht onderdeel van de volledige VR experience wat niet kan worden overgeslagen. 

Artikel 5. Verzetten van een reservering

 • Reserveringen kunnen tot 12 uur voor aanvang kosteloos worden verzet naar een andere dag.

 • Als de klant op de gereserveerde datum en tijd niet komt opdagen is het niet mogelijk om achteraf alsnog de reservering te verzetten naar een andere dag of tijdstip.

 • Virtual Flight Center houdt zich ten allen tijden het recht voor om een reservering  tot 10 werkdagen voor aanvang en reserveringen die tot stand zijn gekomen middels een offerte facturatie traject tot 14 dagen voor aanvang om te boeken naar een andere dag of tijd.  Dit kan alleen in samenspraak met de desbetreffende klant. Virtual Flight Center komt de benadeelde klant te allen tijde tegemoet met een korting op de totaalprijs, meer speeltijd of meer speel capaciteit dan de aanvankelijke reservering.

 • Komt Virtual Flight Center er met de klant niet uit dan wordt het eventueel betaalde bedrag zo snel mogelijk en uiterlijk binnen een week terugbetaald. Virtual Flight Center kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die er ontstaat door het omzetten van een reservering.

Artikel 6. Annuleren

 • Annuleren van een reservering kan via het reserveringssysteem of telefonisch. Bij een annulering tot 24 uur van tevoren wordt het gehele bedrag minus transactiekosten van €0,50 (Nederland) en € 1,50 bankosten (België) teruggestort.  Wij proberen uw reserveringskosten zo spoedig mogelijk te retourneren en maximaal binnen 60 werkdagen na de speeldag waarvoor u gereserveerd heeft .

 • Annuleren binnen 24 uur voor aanvang van de reservering is niet mogelijk.

 • In een periode van onverwachte gebeurtenissen,  zoals een terroristische dreiging,  natuur- en /of milieurampen vervalt de optie van annuleren. Het is wel mogelijk om de afspraak te verzetten naar een andere datum en tijdstip. Het personeel van Virtual Flight Center kijkt samen met u welke mogelijkheden er zijn. 

 • Virtual Flight Center kan altijd een reservering annuleren op het moment dat er sprake is van een overmachtsituatie waardoor Virtual Flight Center niet in staat is haar diensten aan te bieden.  Zijnde: stroomstoring, brand, inbraak en andere onvoorziene gebeurtenissen die een grote impact hebben op de bedrijfsvoering van Virtual Flight Center.

Artikel 6b. Annuleren van groepsarrangementen

 • Kosteloos annuleren van een reservering voor een groepsarrangement welke middels een offerte traject tot stand is gekomen. Kan tot 7 dagen voor aanvang van de reservering. Wordt de reservering tot drie dagen voor aanvang van de reservering geannuleerd dan wordt alleen de aanbetaling in rekening gebracht.  Bij annulering binnen twee dagen voor de rekening wordt volledig het offertebedrag in rekening gebracht.

 • Voor groepsarrangementen geldt ook dat als er sprake is van een overmachtsituatie welke is ontstaan door een terroristische dreiging,  milieu- en of natuurramp het alleen mogelijk is om de boeking naar een andere dag  te verplaatsen.  

 • Virtual Flight Center is niet verantwoordelijk voor materiële en immateriële schade die, naar oordeel van de boeker, zijn ontstaan door een annulering van zijn/haar reservering door Virtual Flight Center.

Artikel 7. Te laat betalen

 • Virtual Flight Center hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na verzenddatum factuur.

 • Wordt er niet betaald binnen de gestelde termijn dan ontvangt de klant een een herinnering.

 • Wordt er ondanks de herinnering niet betaald en de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen na verzending factuur overschreden  dan brengt Virtual Flight Center incassokosten in rekening. conform wettelijke recht en regelgeving.  

Artikel 8. Veiligheid & toezicht

 • Tijdens de briefing wordt er door de instructeur altijd uitgelegd hoe u op een verantwoorde en veilige wijze kunt VR gamen.

 • Het is belangrijk dat u te allen tijde naar de instructies van de instructeur luistert en deze opvolgt. Mocht u zich hier niet aan willen conformeren dan zijn wij helaas genoodzaakt u het gebruik van onze materialen te ontzeggen en in het ergste geval u de toegang tot ons pand te ontzeggen.

 • Wij verwachten van ouders en verzorgers dat zij toezicht houden op de kinderen waarvoor zij verantwoordelijkheid dragen. Dit geldt in het bijzonder voor het gebruikmaken van onze VR materialen maar ook zeker voor het aanwezig zijn in en rondom onze ruimte.

Artikel 9. Leeftijd

 • Virtual Flight Center hanteert een minimumleeftijd van 15 jaar. Dit heeft vooral te maken met het feit dat de VR-brillen groot en zwaar zijn en vaak niet passen bij jongere kinderen.

 • Virtual Flight Center werkt met leeftijdsadviezen voor de aangeboden software. De spelbeleving draait op het militair vliegen en het eventuele geweld spectrum dat daarbij komt kijken. Het is aan de ouders of verzorgers om te bepalen of de minderjarige waarvoor zij verantwoordelijkheid dragen een VR game wel of niet mogen spelen.

Artikel 10. Gezondheid

 • Virtual Reality is erg realistisch en intensief. Heeft u last van epilepsie, hartklachten en/of evenwichtsproblemen? Dan wordt u het gebruik van een Virtual Reality-bril sterk afgeraden.

 • Virtual Flight Center gaat hierbij uit van uw eigen verantwoordelijkheid. Bij twijfel adviseren wij u navraag te doen bij uw (huis)arts.

 • Het gebruik van een Virtual Reality-bril kan misselijkheid veroorzaken.

 • Virtual Flight Center is niet aansprakelijk voor psychisch letsel of andere vormen van psychisch leed wat wordt opgedaan tijdens het VR gamen.

Artikel 11. Drugs, alcohol & roken

 • Roken binnen het pand is niet toegestaan

 • Alcohol drinken tijdens het VR gamen is niet toegestaan.

 • Bezoekers die duidelijk beschonken of onder invloed van drugs zijn wordt het gebruik van onze apparatuur ontzegt.

Artikel 12. Ongewenst gedrag

 • Klanten die zich misdragen wordt het gebruik van de spullen van Virtual Flight Center ontzegt en gesommeerd om het pand te verlaten. Klantgegevens en eventuele beeldmaterialen worden ten alle tijden overhandigd aan de politie. Dit geldt ook voor minderjarige klanten.

 • Onder misdragingen verstaat Virtual Flight Center diefstal, intimideren van andere klanten en/of personeelsleden, seksueel grensoverschrijdend gedrag, uiten van verbaal of fysiek geweld naar elkaar, andere klanten en/of het personeel.

Artikel 13. Disclaimer

 • Virtual Flight Center biedt diensten en produkten aan dat zuiver is bedoeld als speelplezier.

 • Alle geprogrammeerde items zoals land locaties, land vertegenwoordiging of land producten is zuiver gemaakt om het spel te kunnen spelen en heeft geen doel voor provocatie, propaganda of andere vorm waardoor een kandidaat beledigd zou kunnen worden.

 • Scenario’s zijn op zichzelf staand en vertegenwoordigen in geen enkele vorm een vergelijking met eventuele huidige dan wel toekomstige militaire conflicten.

 • Hoewel Virtual Flight Center veel kennis heeft vergaard over het militair vliegen, van open bronnen, kan men niet aannemen dat het ook in het echt zo gaat. Het blijft tenslotte een game ervaring.

bottom of page